Adjektiv-substantiv

Adjektiv-substantiv
Substantiv dannet af et adjektiv.
Syn. nomina qualitatis.
Ex: svaghed, kulde, længde.
Adjektivsyntagme Underordningshelhed hvor kernen er et
adjektiv. Syn. adjektivgruppe/helhed.
Se også Korrelativer.
Opbygning:
------------------------------------------
adverbial - grad - kerne - adled
------------------------------------------
bestemmer-adv.synt. -adv. -adjektiv - infinitivsyn.
præp.synt. - -particip.- præpos.synt.
- konjunk.synt.
- rel. ledsætn.
- adv. ledsætn.
------------------------------------------
ofte -meget- svært - at forstå det
altid -meget- benyttet- i hjemmet
stærk - som en bjørn
den -for tiden - helt- sorte - som er her
meget- større - end jeg er
Bruges i:
1. substantivsynt.: den meget store mand
2. pronomensyntagme: stakkels lille dig
Ledfunktion:
1. subjekt: den store er her
2. subjektsprædikat: jeg er stolt af ham
3. direkte obj.: jeg kan se den sorte
4. indirekt obj: jeg gav den lille æblet
5. obj.prædikat: han maler huset helt sort
Adled Underled.
Et underordnet led (kan fjernes uden
at sætningen bliver ugrammatisk).
Kan være et ord/led/sætning.
Syn. underled, adjunkt, modifikation,
bestemmelse.
Ex: en mand, en gammel mand
en mand i huset
en mand, som er gammel.
Et adled kan også bestå af bestemmer og
beskriver (se Determinator):
Ex: den lille - dreng - med de korte ben
adled kerne adled
den: bestemmer
lille, med de korte ben: beskriver.
Adverbial Sætningsled som nærmere bestemmer
verbalet eller hele sætningen.
Syn. biled.
Led med samme funktion som et
adverbium og kan betegne:
tid, sted, måde, årsag, nægtelse m.m.
Se også Holdningsadverbial, Ordklasser,
Neksusadverbial.
Findes ved at spørge med:
hvor, hvornår, hvordan osv.
Ex: skyerne forsvandt meget hurtigt.
Adverbial kan bestå af:
1. Adverbium (ægte): jeg bor her
2. Adv. af adj.: han bor dårligt
3. Præp.syntag.: han bor i huset
4. Subst.syntag: han kom hver dag
5. Konj.syntag: han er stærk som en bjørn
6. Adv.syntagme: han bor meget godt
7. Ledsætning: han gør det, hvis han skal
Inddeling I (se Feltanalyse):
1. Centraladverbialer (kan kun stå på
a-pladsen in centralfeltet:
Ex: han - er ikke - kommet endnu
2. Slutadverbialer (kan kun stå på
a-pladsen i slutfeltet):
Ex: han - har - boet her længe
3. Frie adverbialer (kan stå på både
a- og A-pladsen:
Ex: han - er endnu ikke - kommet
han - er ikke - kommet endnu
Inddeling II:
1. Verbaladverbial (intransitive verber),
placering efter verbet:
Ex: han bor i Kolding.
2. Indirekte adverbial (transitive verb.),
placering efter objektet:
Ex: han købte en avis i Kolding.
3. Sætningsadverbial, fri placering:
Ex: desværre, alt er udsolgt.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Substantiv — »Hauptwort, Dingwort«: Das Fremdwort erscheint in der heutigen Form im 18. Jh. Als grammatischer Terminus wurde es im 16. Jh. aus gleichbed. spätlat. (nomen) substantivum entlehnt, einer Lehnübertragung von entsprechend griech. (rhēma)… …   Das Herkunftswörterbuch

  • Adjektiv-Attribut — Das Adjektiv (lat.: ad iectivum nach griech. epí theton („das Hinzugefügte“) [1]) (auch: Eigenschafts oder Beiwort, früher in der Schule auch Wiewort (Wie ist etwas?), ist in der Sprachwissenschaft die Wortart, welche die Beschaffenheit oder eine …   Deutsch Wikipedia

  • Adjektiv — Das Adjektiv (lat.: ad iectivum, nach altgr.: epí theton – ‚das Hinzugefügte‘[1]) oder Eigenschafts bzw. Beiwort, in der Grundschule auch Wiewort (Wie ist etwas?) genannt, ist in der Sprachwissenschaft die Wortart, welche die Beschaffenheit oder… …   Deutsch Wikipedia

  • Substantiv — Ein Substantiv (von spätlateinisch (nomen) substantivum „Wort, das für sich selbst bestehen kann“ zu lat. substantia „das zugrunde Liegende, Selbständige“ als bewusste Unterscheidung zum Adjektiv, das nicht ohne Bezug existieren kann) ist in der… …   Deutsch Wikipedia

  • Adjektiv — Eigenschaftswort § 76. Das Adjektiv ist eine Wortart, die Merkmale, vor allem Eigenschaften eines Dinges, bezeichnet. Der Bedeutung nach unterscheidet man qualitative und relative Adjektive. Die qualitativen Adjektive bezeichnen verschiedene… …   Deutsche Grammatik

  • Adjektiv — das Adjektiv, e (Grundstufe) Wort, das ein Nomen näher beschreibt Beispiel: Adjektive stehen häufig vor einem Substantiv …   Extremes Deutsch

  • Adjektiv — Wiewort; Eigenschaftswort * * * Ạd|jek|tiv 〈n. 11; Gramm.〉 Wort, das ein Substantiv od. Verb näher bestimmt u. dekliniert werden kann; oV Adjektivum; Sy Beiwort, Eigenschaftswort; → Lexikon der Sprachlehre [<lat. adiectio „Hinzufügung“] * * *… …   Universal-Lexikon

  • Adjektiv — Ạd·jek·tiv [ f] das; s, e; Ling; ein Wort, das man deklinieren und meist auch steigern kann, das im Deutschen entweder beim Verb (präd. oder adv.) oder vor dem Substantiv (attr.) steht und das diesem eine bestimmte Eigenschaft / ein Merkmal… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • Adjektiv — Ạd|jek|tiv 〈n.; Gen.: s, Pl.: e [ və]; Gramm.〉 Wortart, die ein Substantiv od. Verb näher bestimmt u. meist dekliniert werden kann, Eigenschaftswort [Etym.: <lat. adiectio »Hinzufügung«] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • Das Adjektiv — Eigenschaftswort § 76. Das Adjektiv ist eine Wortart, die Merkmale, vor allem Eigenschaften eines Dinges, bezeichnet. Der Bedeutung nach unterscheidet man qualitative und relative Adjektive. Die qualitativen Adjektive bezeichnen verschiedene… …   Deutsche Grammatik

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”